Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Servicii de sănătate

Servicii de sănătate

Serviciile de sănătate sunt foarte importante pentru fiecare cetățean în orișice societate. Sănătatea unei persoane depinde de atitudinea faţă de propria sănătate, dar şi de calitatea şi accesul la serviciile medicale.

În Republica Moldova funcționează sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, care oferă posibilitatea fiecărui cetățean să beneficieze de serviciile medicale de calitate în volumul prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condițiile stabilite în Normele metodologice de aplicare a Programului unic.

Pensionarii, copii de până la 18 ani, studenții la zi, elevii, șomerii, femeile însărcinate, alte categorii defavorizate sunt asigurate de stat gratuit. Ceilalți cetățeni obțin statutul de asigurat odată cu angajarea oficială în câmpul muncii sau dacă se asigură în mod individual.

Asistența medicală primară este serviciul de care poate beneficia orișice cetățean, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat. Asistenţa medicală primară este setul de servicii medicale, ce include activităţi de consultanţă în scop curativ şi de suport, de profilaxie, de depistare precoce a maladiilor. Aceasta este oferită de medicul de familie și echipa sa, iar pentru a beneficia de acest serviciu trebuie să vă înregistrați la medicul de familie.

5.1. Înregistrarea și evidenţa la medicul de familie

Odată reveniți acasă, pentru a putea beneficia de serviciile medicale, primul pas pe care trebuie să-l faceți este verificarea înregistrării la medicul de familie. Medicul de familie este acel medic care promovează, sprijină și tratează familia. Este medicul care asigură accesibilitate continuă și nelimitată la asistența medicală indiferent de vârstă, sex, religie sau altă particularitate individuală. Medicul de familie reprezintă interfața dintre pacient și celelalte servicii medicale, fiind cel care îndrumă pacientul către specialiști și investigații suplimentare, în funcție de nevoile concrete, posibilitățile sale și urgența dată de situația respectivă.

Denumirea serviciului ÎNREGISTRAREA LA MEDICUL DE FAMILIE
Descrierea serviciului
 • Medicul de familie asigură acces la asistența medicală primară achitată din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
 • Asistența medicală primară cuprinde servicii de consultanţă în scop curativ şi de suport, profilaxie, depistare precoce a maladiilor.
 • Pe lângă asistența medicală primară, medicul de familie facilitează accesul persoanelor la toate nivelurile de asistenţă medicală.
 • Înregistrarea la medicul de familie poate avea loc imediat din momentul revenirii în localitate.
 • Schimbarea medicului de familie şi a instituţiei medicale primare poate fi efectuată pe tot parcursul anului, peste șase luni de la ultima schimbare/înregistrare.
 • Puteți alege o singură instituție medicală primară, preferabil cea mai apropiată de locul de trai.
Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu Pentru înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea
acestuia este necesar să:
 1. Vă adresați medicului de familie ales, pentru a obține acordul de a vă înscrie pe lista sa.
 2. Depuneți cererea la medicul de familie, completând formularul cererii-tip (îl luați de la instituție sau îl puteți descărca de pe pagina web al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) www.cnam.md).
 3. În 10 zile, instituţia medicală vă va informa despre înregistrareape lista medicului.
 • Pentru schimbarea medicului de familie într-o altă instituție medicală, de asemenea, puteți depune personal, cererea semnată și acceptată de către medicul de familie, la Serviciile de relații cu beneficiarii ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, care se află în cadrul agențiilor teritoriale ale Companiei, în fostele centre ale medicilor de familie ori în spitalele raionale.
 • În maximum 10 zile, reprezentanții Serviciului de relații cu beneficiarii al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină vă vor informa despre modificarea datelor în sistemul informaţional în ceea ce priveşte înregistrarea pe lista medicului de familie.
 • Puteți accesa rubrica „Verificarea înregistrării la medicul de familie” de pe site-ul cnam.md, pentru a verifica la ce medic de familie sunteți înregistrat.
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Centrul/Oficiul medicilor de familie din raza domiciliului sau la care sunteți înregistrat.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină - MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46, e-mail: info@cnam.gov.md, www.cnam.md 


Centrul de apel Info CNAM - 0 800 99999 (apel gratuit din orice rețea națională de telefonie)

Agenţia teritorială Centru - MD2008, mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 18, e-mail: at.centru@cnam.gov.md, http://atcentru.cnam.md, tel. 022 59-37-48 (Chișinău), 0235 21-749 (Orhei)

Agenţia teritorială Nord - MD3100, or. Bălți, str. Sfântul Nicolae, 5A, e-mail: at.nord@cnam.gov.md, tel: 231 63-399 (Bălți), 230 30-244 (Soroca)

Agenţia teritorială Vest - MD3600, or. Ungheni, str. Română, 27A, e-mail: at.vest@cnam.gov.md, tel. 236 28-345

Agenţia teritorială Est - MD4300, or. Căușeni, str. Iu. Gagarin, 54, e-mail: at.est@cnam.gov.md, tel. 0 243 26-100.

Agenţia teritorială Sud (inclusiv, reprezentanța UTA Găgăuzia) - MD3900, or. Cahul, str. Ștefan cel Mare,16, e-mail: at.sud@cnam.gov.md, tel. 0 299 22-915 (Cahul), 0 298 28-602 (Comrat).

Costul serviciului

Serviciul este oferit gratuit.

Alte informații importante

Aveți dreptul să alegeți un medic de familie care deservește alt teritoriu decât cel în care aveți locul de trai. În acest caz veți asigura deplasarea acestuia sau a asistentului medical la locul Dvs. de trai, ori de cate ori va fi necesar.

 

5.2. Obținerea statutului de persoană asigurată în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală

Deținerea statutului de persoană asigurată oferă dreptul la asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislație. Pentru a beneficia de serviciile medicale gratuite, acordate în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoana urmează să respecte condițiile stabilite în Normele metodologice de aplicare a Programului unic, medicul de familie fiind specialistul de prim contact la care apelează persoana care, după caz, organizează accesul la celelalte tipuri de asistență și servicii medicale prevăzute de Programul unic (inclusiv investigații / internare).

Denumirea serviciului OBȚINEREA STATUTULUI DE PERSOANĂ ASIGURATĂ ÎN SISTEMUL DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Descrierea serviciului
 • Persoanele asigurate pot beneficia de asistența medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală specializată de ambulator, asistenţa medicală spitalicească. Acest lucru înseamnă că puteți fi consultat gratuit de medicul de familie (în caz de nevoie – chiar la domiciliu) și de alți specialiști, la care veți fi îndrumat.
 • De asemenea, aveți dreptul la spitalizare (ori de câte ori este necesar), să chemați ambulanța, să faceți analize și proceduri gratuite, care sunt acoperite de asigurare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
 • Există o listă a medicamentelor care se eliberează gratuit. Lista poate fi consultată pe pagina web www.cnam.md sau la oficiile medicilor de familie.
 • Pentru a beneficia de statutul de persoană asigurată în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, în condiţiile legislaţiei în vigoare, persoanele urmează să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

1) persoane asigurate angajate:

a) prin contract individual de muncă, conform Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii, pentru care sunt achitate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în cotă procentuală la salariu şi alte recompense;

b) salariați ai rezidenților parcurilor pentru tehnologia informaţiei pentru care sunt achitate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în baza sumelor repartizate din încasările impozitului unic;

c) conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi pentru care sunt achitate lunar primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în mărime de 1/12 din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă;

2) persoane asigurate de Guvern – persoane fizice neangajate, încadrate în una dintre categoriile indicate la art.4 alin. (4) din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru aceste categorii sunt achitate din bugetul de stat (cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual);

3) persoane asigurate în mod individual – persoane fizice neangajate care fac parte din categoriile de plătitori ai primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și care au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în mod individual.

Pașii de urmat şi documente
necesare pentru a beneficia de serviciu

Persoanele obligate să se asigure în mod individual pot achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă la ghişeele oficiilor poştale, ale băncilor comerciale, prin internet banking, la terminalele de plată sau prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice MPay, disponibil online în țară şi peste hotarele Republicii Moldova. La ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poştale se prezintă doar actul de identitate.

Doritorii de a achita prima de asigurare medicală cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet, accesând pagina https://mpay.gov.md/, urmează să selecteze câmpul „Alege serviciul”, să aleagă serviciul „Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”, să introducă datele solicitate în formular, după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare. În cazul plăţii prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Mai multe informații privind acordarea statutului de persoană asigurată puteți afla accesând link-ul http://cnam.md/index.php?page=41.

Datele de contact ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46, e-mail: secretariat@cnam.gov.md, www.cnam.md

Centrul de apel Info CNAM - 0 800 99999 (apel gratuit din orice rețea națională de telefonie);

Agenţia teritorială Centru - MD2008, mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 18, e-mail: at.centru@cnam.gov.md, http://atcentru.cnam.md, tel. 022 59-37-48 (Chișinău), 0235 21-749 (Orhei);

Agenţia teritorială Nord - MD3100, or. Bălți, str. Sfântul Nicolae, 5A, e-mail: at.nord@cnam.gov.md, tel. 231 63-399 (Bălți), 230 30-244 (Soroca);

Agenţia teritorială Vest - MD3600, or. Ungheni, str. Română, 27A e-mail: at.vest@cnam.gov.md, tel. 236 28-345;

Agenţia teritorială Est - MD4300, or. Căușeni, str. Iu. Gagarin, 54, e-mail: at.est@cnam.gov.md, tel. 0 243 26-100;

Agenţia teritorială Sud (inclusiv, reprezentanța UTA Găgăuzia) - MD3900, or. Cahul, str. Stefan cel Mare,16, e- mail: at.sud@cnam.gov.md, tel. 0 299 22-915 (Cahul), 0 298 28-602 (Comrat);

Datele de contact ale Serviciilor teritoriale de relații cu beneficiarii ale CNAM din fiecare raion pot fi consultate pe pagina web a CNAM, rubrica „Contacte”: http://cnam.md/index.php?page=21

Costul serviciului

Serviciul de obținere a statutului de persoană asigurată este oferit gratuit.