Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Orientare și formare profesională

III.1. Formare profesională: calificare, recalificare şi perfecționare
Aveți nevoie de cunoștințe și aptitudini suplimentare pentru a accesa un loc de muncă? Agențiile de ocupare a forței de muncă oferă servicii gratuite de instruire pentru persoanele care doresc să însușească deprinderile unei noi profesii/meserii, obține o recalificare într-un alt domeniu de activitate sau o perfecționare a cunoștințelor şi aptitudinilor specifice profesiei pe care o dețineți.

Denumirea serviciului FORMAREA PROFESIONALĂ (CALIFICARE, RECALIFICARE,
PERFECŢIONARE ȘI SPECIALIZARE)
Descrierea serviciului vi se oferă cursuri de formare profesională în concordanță cu
dorințele şi aptitudinile Dvs., care includ:
 •  cursuri de calificare: au scopul să vă formeze competențe profesionale noi, care ulterior să vă permită să desfășurați activităţi specifice unei ocupații sau profesii;
 • cursuri de recalificare: au scopul de a vă forma competențe specifice unei alte ocupații sau profesii, diferite de cele dobândite anterior;
 • cursuri de perfecționare: scopul de a vă dezvolta competențele profesionale în cadrul aceleiași calificări, dobândite de către Dvs. anterior;
 • instruiri la locul de muncă în cadrul întreprinderii, ce vă dau șansa să vă angajaţi direct la întreprindere;
 • stagii profesionale: au scopul să vă ajute să dobândiți abilitățile practice de muncă, în cazul în care nu ați reuşit să acumulați vechime de muncă în profesia deținută.

 

vi se acordă bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

vi se achită cheltuielile de transport (tur-retur sau navetă), cheltuielile de cazare în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere.

Pași de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu 1. Serviciul este disponibil doar pentru persoanele care dețin statut de șomer, de aceea urmează să Vă înregistrați ca șomer la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază aveți domiciliul sau reședința (în continuare Agenție);
2. Depuneți la Agenție o cerere de solicitare a serviciului de
instruire, anexând următoarele documente:
 • buletinul de identitate, în original şi în copie;
 • actele de studii, în original şi în copie;
 • carnetul de muncă (pentru persoanele cu experiență de muncă anterioară);
 • certificatul medical (în original) care să ateste că starea sănătăţii Dvs. vă permite exercitarea meseriei respective.
3. Încheiați un contract de instruire cu Agenţia şi primiți o îndreptare la cursuri, valabilă maxim timp de 2 luni de zile.
4. Prezentați îndreptarea instituţiei de învățământ pentru înmatriculare.
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
www.anofm.md; www.angajat.md
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, str. Vasile Alecsandri, 1
Tel.  +373 22 72 10 03
E-mail: anofm@anofm.md, eangajare@anofm.md
Facebook ID: anofm.md
Agențiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă:
Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA
Găgăuzia. Datele de contact și adresele le puteți găsi în Anexa 1 a
prezentului Ghid sau prin accesarea link-ul:
www.anofm.md/network/agency
Centrul de Apel – Piața Muncii
Tel. 0 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova
+373 22 838414 – apel cu tarif standard din străinătate
E-mail: centrulapel@anofm.md
Skype ID: Centrul-de-Apel-ANOFM
Costul serviciului Serviciul este oferit gratuit.
Alte informații importante
 • Bursele şi indemnizațiile sunt primite la bancă în baza buletinului de identitate.
 • Certificatul de calificare se eliberează gratuit în termen de cel mult 30 zile de la susţinerea examenului de calificare.
 • Persoanele care nu însușesc programele de studiu, sau comit încălcări disciplinare grave, sau absentează mai mult de 15% din totalul orelor prevăzute pot fi exmatriculate. În acest caz, cheltuielile pentru perioada respectivă de studii (instruire, 14 cazare, bursă) vor fi restituite Agenției.

III.2. Ghidarea în carieră

Programele de consiliere şi orientare profesională implementate de Agențiile de ocupare a forței de muncă vă oferă, în baza aptitudinilor şi abilităților pe care le dețineți, alternative viabile pentru alegerea carierei, pentru o schimbare în carieră sau în profesie, vi se acordă suport în perioada în care sunteți în căutarea unui nou loc de muncă, unui nou statut la locul de muncă, precum şi în procesul de calificare şi recalificare profesională.

Denumirea serviciului GHIDARE ÎN CARIERĂ – PROGRAM DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ
Descrierea serviciului Vi se acordă consultanţă şi vi se oferă toate informațiile cu privire la profesii și situaţia de pe piața muncii, în scopul identificării unei profesii/ocupații corespunzătoare intereselor profesionale ale
Dvs. şi, în același timp, care să fie necesară şi solicitată de diverse companii.
 • Vi se acordă suport şi ghidare la elaborarea Curriculumului vitae, scrisorii de intenție, pregătire pentru susținerea unui interviu cu viitorul angajator.
 • Vi se aplică metode şi tehnici de evaluare şi autoevaluare a personalității Dvs., pentru a dezvolta diverse abilități, inclusiv încrederea în sine ce vă va permite să decideți asupra propriei cariere;
 • Vi se oferă sprijinul necesar la elaborarea unui plan de carieră în baza aptitudinilor, abilităților, studiilor şi intereselor profesionale ale Dvs.
 • În baza unor analize complexe ale personalității Dvs., sunteți susținuți şi îndrumați la alegerea traseului profesional pentru o carieră de succes.
Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu Vă adresați la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază aveți domiciliul sau reședința, cu următorul set de documente:
 • Buletinul de identitate
 • Actele de studii
 • Carnetul de muncă (pentru persoanele cu experiență de muncă anterioară)
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
www.anofm.md; www.angajat.md
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, str. Vasile Alecsandri, 1
Tel.  +373 22 72 10 03
E-mail: anofm@anofm.md, eangajare@anofm.md
Facebook ID: anofm.md


Agențiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă:
Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA
Găgăuzia. Datele de contact și adresele le puteți găsi în Anexa 1 a
prezentului Ghid sau prin accesarea link-ul:
www.anofm.md/network/agency


Centrul de Apel – Piața Muncii
Tel. 0 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova
+373 22 838414 – apel cu tarif standard din străinătate
E-mail: centrulapel@anofm.md
Skype ID: Centrul-de-Apel-ANOFM

Centrul de Informare despre Piața Muncii
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 90, tel. +373 22 224087;

Costul serviciului

Serviciul este oferit gratuit.