Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Serviciile publice electronice

Serviciile publice electronice sau e-serviciile sunt oferite cetățenilor de către instituțiile statului, prin intermediul tehnologiilor informaționale. Serviciile digitale reprezintă o alternativă a celor prestate la ghișeu și pot fi accesate online, la distanță, cu ajutorul unui dispozitiv smart conectat la internet. Principalele avantaje pe care le prezintă accesarea online a serviciilor sunt rapiditatea și accesibilitatea. Serviciile publice online permit accesarea imediată a informațiilor și disponibilitatea acestora oricărei persoane, indiferent de programul de muncă sau de locul aflării.

Instituția responsabilă de digitalizarea serviciilor publice în Republica Moldova și crearea instrumentelor și platformelor de guvernanță digitală este Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE): www.egov.md. Platforme și servicii operate de AGE https://egov.md/ro/advanced-page-type/platforme-operate

 

Toată gama de informații referitoare la serviciile publice electronice poate fi accesată pe Portalul serviciilor publice - ce reprezintă un catalog online al serviciilor publice, creat de AGE și îmbunătățit continuu cu noi date și servicii pentru cetățeni. Intră pe www.servicii.gov.md și beneficiază de tehnologie în interacțiunea cu instituțiile statului. 

 

Portalul Serviciilor electronice a Agenției Servicii Publice http://e-services.md/

***********************

Eliberarea certificatului cheii publice

Ambasada Republicii Moldova în Irlanda îndeplinește serviciul de eliberare/revocare a certificatelor cheilor publice, precum și de suspendare/restabilire a valabilității acestora, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova.

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa: https://programaridublin.setmore.com/, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului și a unui număr de telefon.

Atenție ! Programarea este valabilă doar pentru o acțiune.

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) al Legii 242/2010 cu privire la taxele consulare, serviciul dat va fi prestat în regim de gratuitate.

Pentru solicitarea certificatului cheii publice, solicitantul va prezenta următoarele acte:

1) În cazul persoanei fizice:

Cererea de certificare a cheii publice, semnată olograf sau electronic, care poate fi accesată aici;
Actul de identitate valabil: buletinul de identitate (va include și fișa de însoțire) / buletinul de identitate provizoriu / pașaportul cetățeanului RM +o copie.
În cazul delegării împuternicirilor, se va prezenta originalul + copia procurii autentificate notarial, eliberate pe numele persoanei împuternicite, însoțită de o copie lizibilă a actului de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data solicitării;
Copia lizibilă a dovezii de plată;
Dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice, după caz.
2) În cazul persoanei juridice:

Cererea ce va conține lista persoanelor pentru care se solicită prestarea serviciilor de certificare, semnată olograf sau electronic de conducătorul întreprinderii/firmei sau de persoana cu funcție de răspundere din cadrul acesteia(Anexa nr. 3 la RPSC STISC), care poate fi accesată aici;
Cererea de certificare a cheii publice, pentru persoană căreia i se solicită prestarea serviciilor de certificare, semnată olograf sau electronic de către aceasta și datată(Anexa nr. 4A la RPSC STISC), care poate fi accesată aici;
Copia lizibilă a actului de identitate, valabil la data solicitării, pentru fiecare persoană căreia i se solicită prestarea serviciilor de certificare;
Copia lizibilă a ordinului intern/acului normativ de numire a persoanei cu funcție de răspundere, ce prevede expres dreptul de semnare de către aceasta a documentelor în locul conducătorului (după caz), cu mențiunea “Copia corespunde cu originalul” (datată, semnată și stampilată corespunzător de către conducător);
În cazul delegării împuternicirilor se va prezenta originalul + o copie a procurii autentificate notarial / copia actului intern cu mențiunea “Copia corespunde cu originalul” (datată, semnată olograf și stampilată corespunzător de către conducător sau persoana cu funcție de răspundere), eliberată pe numele persoanei împuternicite, însoțită de copia lizibilă a actului de identitate, valabil la data solicitării;
Copia lizibilă a dovezii de plată;
Dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice, după caz.
Serviciile de certificare solicitate se vor achita prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, în baza contului de plată generat pe portalul serviciilor electronice STISC. Semnătura electronică | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (gov.md)

IMPORTANT: După recepționarea certificatului cheii publice de la STISC, Ambasada va informa corespunzător solicitantul, prin telefon sau printr-un mesaj electronic, acesta urmând să se prezinte la Ambasadă de luni până joi, pentru ridicarea documentului respectiv.