Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Servicii sociale

Serviciile sociale sunt create pentru a ajuta cetățenii, familiile acestora să depăşească unele situaţii de dificultate, de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale. În procesul de (re)integrare în cadrul comunității, după revenirea din străinătate, pot apărea diverse situații, diverse probleme, rezolvarea cărora ar putea necesita suport din partea statului, din partea specialiștilor care prestează servicii sociale. La nivel de comunitate un rol important în prestarea, ghidarea și informarea cetățenilor despre serviciile sociale disponibile îl joacă asistentul social din cadrul localității Dvs. De obicei, acesta este localizat în cadrul primăriei localității sau în cadrul Directiei asistenţă socială din cadrul raionului/ orașului. Asistentul social deține misiunea importantă de a ajuta
oamenii in dificultate și a identifica soluții pentru problemele sociale cu care aceștia se confrunta. În acest capitol veți găsi informații despre unde puteți apela pentru servicii de consiliere psihologică, medicală și socială, cum să obțineți statutul de șomer atunci când nu reușiți o perioadă mai îndelungată să găsiți un loc de muncă, cum puteți valorifica anii munciți peste hotare la stabilirea pensiei pentru limita de vârstă, cum puteți să beneficiați de alte plăți sociale chiar dacă v-ați aflat peste hotare.

 

6.1. Unde puteți beneficia de asistență psihologică, medicală, socială, legală?

Uneori pot apărea anumite situații de impas cu privire la rezolvarea unor stări de crize sociale, profesionale sau familiale. În asemenea situații, cosilierea psihologică, medicală, socială vă poate ajuta să identificați soluții pentru problema cu care vă confruntați. În caz de necesitate, la revenirea acasă puteți beneficia de un set de servicii oferite de agențiile publice care vă pot ajuta să rezolvați mai multe probleme de ordin psihologic, medical, social sau juridic.
Dacă aveți nevoie de asistență urgentă de plasament, asistenţă juridică, asistenţă medicală, asistenţă psihologică, asistenţă socială, puteți solicita ajutor de la: 
- Directia generală asistenţă socială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care sunt amplasate în fiecare raion din ţară.
- Asistentul social din localitatea Dvs. de reședință.
- Centrele de consiliere şi asistenţă psihologică gratuită deschise în cadrul Centrelor Medicilor de Familie (Policlinica de Sector), inclusiv și pentru asistență medicală.
- Ambasadele şi consulatele RM, dacă vă aflaţi încă în străinătate.

 

6.2. Procedura de înregistrare în calitate de șomer

Statutul de șomer permite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să beneficieze, Agențiile de ocupare a forței de muncă. De asemenea, în cazul în care nu reușiți să vă încadrați în câmpul muncii o perioadă mai îndelungată, acest statut vă oferă protecție socială și acces la serviciile de sănătate și alte servicii.

 

Denumirea serviciului ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ ÎN CALITATE DE ŞOMER
Descrierea serviciului Statutul de șomer vă permite să beneficiați, în mod gratuit, de toate serviciile oferite de Agențiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cum ar fi: instruire şi formare profesională, indemnizații pentru încadrare şi instalare la locul de muncă, etc.
 • Sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • Au vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta stabilită pentru obţinerea dreptului de pensionare pentru limită de vârstă sau o altă pensie;
 • sunt apte pentru prestarea unei munci;
 • nu au loc de muncă;
 • nu studiază la o formă de învăţământ cu frecvență;
 • caută activ un loc de muncă şi sunt disponibile să înceapă lucrul;
 • sunt înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în a cărei rază teritorială domiciliază.
Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu

1. Vă prezentați la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază aveți domiciliul sau reședința (în continuare
Agenție);
2. Depuneți o cerere-tip pentru înregistrarea în baza de date a  Agenției şi pentru obţinerea statutului de șomer, anexând
următoarele acte:

 •  buletinul de identitate cu viza de domiciliu în raionul respectiv;
 •  actele de studii şi de calificare;
 •  carnetul de muncă (pentru persoanele cu experiență de muncă anterioară);
 •  certificat medical care atestă starea de sănătate (în caz de
  necesitate).
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale
prestatorului

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 
www.anofm.md; www.angajat.md MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, str. Vasile Alecsandri, 1
Tel.  +373 22 72 10 03
E-mail: anofm@anofm.md, eangajare@anofm.md
Facebook ID: anofm.md


Agențiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă:
Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia. Datele de contact și adresele le puteți găsi în Anexa 1 a prezentului Ghid sau prin accesarea link-ul:
www.anofm.md/network/agency


Centrul de Apel – Piața Muncii
Tel. 0 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova
+373 22 838414 – apel cu tarif standard din străinătate
E-mail: centrulapel@anofm.md
Skype ID: Centrul-de-Apel-ANOFM

Costul serviciului

Serviciul este oferit gratuit.

Alte informații importante

La nivel local, informații despre modul de înregistrare în calitate de șomer pot fi obţinute la primărie.

 

6.3 Cum puteți beneficia de pensie pentru limita de vârstă cu cotizarea anilor munciți peste hotare?

Dacă ați revenit acasă după ani buni lucrați oficial peste hotare şi sunteți în prag de pensionare, trebuie să cunoașteți că există posibilitatea de a beneficia de pensie pentru limita de vârstă achitată în Republica Moldova cu cotizarea anilor lucrați peste hotare, chiar dacă nu ați contribuit la fondul de asigurări sociale din Republica Moldova în anii de migrație. Acest lucru este posibil dacă Republica Moldova are încheiat Acord de colaborare internațională în domeniul asigurărilor sociale cu ţara în care ați muncit. Acordurile de colaborare internațională permit pe de o parte, protecţia socială a cetăţenilor migranţi în ţara gazdă, iar, pe de altă parte, este asigurată securitatea socială la întoarcerea cetăţenilor în Republica Moldova, prin posibilitatea de a valorifica anii lucrați oficial peste hotare şi a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Denumirea serviciului STABILIREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ ÎN BAZA ACORDURILOR ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
Descrierea serviciului
 • Acordurile în domeniul asigurărilor sociale oferă o protecție socială sporită cetăţenilor care au lucrat peste hotare.
 • Republica Moldova are încheiate acorduri cu următoarele state: Austria, Azerbaidjan, Belorusia, Belgia, Bulgaria, Cehia,
  Germania, Estonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan.
 • Dacă ați lucrat și ați plătit impozite în Turcia, Germania, Bulgaria, Luxemburg, Estonia, Polonia, Belgia, Ungaria, Lituania, Cehia, Portugalia, Austria sau România se va lua în calcul stagiile de muncă din țara dată și din Moldova. Veți avea câte o pensie în ambele țări în funcție de contribuțiile sociale plătite în Moldova și țara gazdă.
 • Dacă ați lucrat și achitat impozite în Federația Rusă, Ucraina, Belarus şi Uzbekistan anii pe care i-ați muncit în Moldova nu
  se acumulează la anii pe care i-ați muncit în aceste țări. În schimb, dacă îndepliniți condițiile de pensionare stabilite de
  Lege, aveți libertatea să alegeți una din pensii: sau cea stabilită în țările enumerate sau cea stabilita în Republica Moldova.
 • Dacă ați muncit în străinătate și dețineți cetățenia unui stat UE cotizările sociale în țările UE se vor transfera pe contul Dvs. de pensie în România, indiferent în ce țară UE ați lucrat. De aceea dacă sunteți cetățean european, puteți contacta autoritățile statului a cărui cetățenie o aveți pentru a afla cum puteți obține o pensie pentru limita de vârstă.
 • Acordurile sociale prevăd și exportul de pensie, adică veți primi pe card bancar în țara în care aveți domiciliul (Moldova) pensia din statul unde ați muncit și achitat impozite.
 • Acordurile permit cumularea stagiului realizat în Republica Moldova şi celui de peste hotare.
Pașii de urmat şi doocumente necesare pentru a beneficia de serviciu În cazul stabilirii  pensiei pentru limită de vârstă în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii
sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând
următoarele documente în original şi copie:
 • buletinul de identitate;
 • carnetul de muncă;
 • diploma de studii superioare la secția zi realizată până la 01.01.1999;
 • diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidențiat;
 • livretul militar (după caz);
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul/adeverința de naștere a copilului (după caz);
 • certificatul de reorganizare/redenumire a organizațiilor (după caz);
 • certificatul de schimbare a numelui, prenumelui (după caz);
 • documente ce confirmă stagiul de cotizare (carnetul de muncă, adeverințele, extrasele din ordine, contul personal al angajatului în care se reflectă salariul calculat lunar, schema de încadrare, etc.);
 • referințele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie
 • efectuat transferul.
 • După depunerea actelor, CNAS va expedia o scrisoare în țara în care ați muncit pentru a afla valoarea contribuțiilor plătite,stagiul de muncă etc. De asemenea, angajații de la CNAS vor pregăti pachetul de acte și-l va expedia autorității omoloage din țara gazdă.
 • Ulterior, CNAS va calcula pensia pentru perioada în care ați achitat contribuții în fondul social din țara noastră, iar autoritățile din țara în care ați lucrat vor calcula pensia conform legilor din țara respectivă. Pensia este calculată pentru perioada lucrată pe teritoriul țării gazdă și separat pentru anii munciți în Moldova.
 • În Moldova se ține cont de salariul moldovenesc, iar în țara gazdă – de salariu primit peste hotare. Fiecare stat își aplică legea lui, iar pensia se achită de fiecare stat separat.
 • Pentru a beneficia de exportul prestațiilor sociale stabilite în baza acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte este necesară prezentarea următoarelor acte (în original şi copie).
 • buletinul de identitate sau pașaportul cu viza de domiciliu;
 • rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT, copia contului bancar) indicând valuta în care să fie efectuat transferul.
 • Certificatul de viaţă se prezintă la fiecare 12 luni pentru asigurarea continuității plății prestației sociale stabilite.
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale
prestatorului

Casa Naţională de Asigurări Sociale, www.cnas.md
Adresa: Gheorghe Tudor, 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 257 825; fax: (373 22) 735 181
e-mail: info@cnas.gov.md


Casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS):
Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia. Datele de contact și adresele le puteți găsi prin accesarea paginii web www.cnas.md, rubrica Subdiviziunile teritoriale/ CTAS: http://cnas.md/regionmap.php?l=ro&idc=175&t=/Despre-CNAS/Subdiviziunile-teritoriale/CTAS&

Costul serviciului

Serviciul este oferit gratuit.

Alte informații importante
 • În timp vor apărea acorduri noi de colaborare în domeniul protecției sociale între Republica Moldova și alte state. În iunie
  2018 în proces de negociere se aflau acordurile cu Statul Israel, Republica Letonia, Republica Italiană.
 • Pentru accesarea informațiilor actualizate despre noile Acorduri încheiate consultați pagina web www.cnas.md, rubrica Relații internaţionale/ Informații utile pentru lucrătorii migranţi.

 

6.4 Cum puteți beneficia de diverse prestații sociale dacă ați muncit peste hotare?

Pe lîngă drepturile la pensiile pentru limita de vîrstă (descrise în subcapitolul 6.3), Acordurile de colaborare internațională în domeniul securității sociale cu ţara în care ați muncit permit oținerea drepturilor la diverse prestații sociale: pensie de urmaș, pensie de dezabilitate, pensie şi indemnizaţie de dizabilitate în urma accidentelor de muncă, ajutorului de deces, indemnizaţie de maternitate, indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. Pentru a beneficia de aceste plăți urmează să vă adresați la Casa Națională de Asigurări
Sociale (CNAS) și să depuineți setul de acte solicitat. În dependență de prestația socială solicitată, setul de documente variază. Actele solicitate le puteți găsi prin accesarea paginii web www.cnas.md, rubrica Relații internaţionale/ Informații utile pentru lucrătorii migranţi sau la
sediul oficiului central al CNAS.