Join eMoldovaTa channel on Telegram

Health services

Serviciile de sănătate sunt foarte importante pentru fiecare cetățean în orișice societate. Sănătatea unei persoane depinde de atitudinea faţă de propria sănătate, dar şi de calitatea şi accesul la serviciile medicale. În Republica Moldova funcționează sistemul de asigurare medicală obligatorie, care oferă
posibilitatea fiecărui cetățean să beneficieze fără plată de majoritatea serviciilor medicale. Pensionarii, copii de până la 18 ani, studenții la zi, elevii, șomerii, femeile însărcinate, alte categorii defavorizate sunt asigurate de stat gratuit. Ceilalți cetățeni obțin titlul de asigurat odată cu angajarea oficială în câmpul muncii sau dacă se asigură în mod individual. Asistența medicală primară este serviciul de care poate beneficia orișice cetățean indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat. Asistenţa medicală primară este setul de servicii medicale, ce include activităţi de consultanţă in scop curativ şi de suport, de profilaxie, de depistare precoce a maladiilor. Aceasta este oferită de medicul de familie și echipa sa, iar pentru a beneficia de acest serviciu trebuie să vă înregistrați la medicul de familie.

5.1. Înscrierea și evidenţa la medicul de familie

Odată reveniți acasă, pentru a putea beneficia de serviciile medicale, primul pas pe care trebuie să-l faceți este înscrierea la medicul de familie. Medicul de familie este acel medic care promovează, sprijină și tratează familia. Este medicul care asigura accesibilitate continuă și nelimitată la asistența medicală indiferent de vârstă, sex, religie sau alta particularitate individuală. Medicul de familie reprezintă interfața dintre pacient și celelalte servicii medicale, fiind cel care îndrumă pacientul către specialiști și investigații suplimentare, în funcție de nevoile concrete, posibilitățile sale și urgența dată de situația respectivă.

Denumirea serviciului ÎNREGISTRAREA LA MEDICUL DE FAMILIE
Descrierea serviciului
 • Medicul de familie asigură acces la asistența medicală primară achitată din fondurile de asigurare obligatorie de
  asistenţă medicală.
 • Asistența medicală primară cuprinde servicii de consultanţă în scop curativ şi de suport, profilaxie, depistare precoce a
  maladiilor şi este accesibilă tuturor indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat.
 • Pe lângă asistența medicală primară, medicul de familie facilitează accesul persoanelor la toate nivelurile de asistenţă
  medicală.
 • Înregistrarea la medicul de familie poate avea loc imediat din momentul revenirii în localitate.
 • Schimbarea medicului de familie şi a instituţiei medicale primare poate fi efectuată pe tot parcursul anului, peste șase luni de la ultima schimbare/înregistrare.
 • Puteți alege o singură instituție medicală primară, preferabil cea mai apropiată de locul de trai.
Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu Pentru înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea
acestuia este necesar să:
 1.  Vă adresați medicului de familie ales, pentru a obține acordul de a vă înscrie pe lista sa.
 2. Depuneți cererea la medicul de familie, completând formularul cererii-tip (îl luați de la instituție sau îl puteți descărca de pe pagina web al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) www.cnam.md).
 3. În 10 zile, instituţia medicală vă va informa despre înregistrareape lista medicului.
 • Pentru schimbarea medicului de familie într-o altă instituție medicală, de asemenea, puteți depune personal cererea la Serviciile de relații cu beneficiarii ale CNAM, care se află în cadrul agențiilor teritoriale ale companiei, în fostele centre ale medicilor de familie ori în spitalele raionale.
 • În maximum 10 zile, reprezentanții Serviciului de relații cu beneficiarii al CNAM vă va informa despre modificarea datelor în sistemul informaţional în ceea ce priveşte înregistrarea pe lista medicului.
 • Puteți accesa rubrica „Verificarea înregistrării la medicul de familie” de pe site-ul cnam.md, pentru a verifica la ce medic de familie sunteți înregistrat.
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Centrul/ Oficiul medicilor de familie din raza domiciliului sau la care sunteți înregistrat. Compania Naţională de Asigurări în Medicină, www.cnam.md 
MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 e-mail: info@cnam.gov.md

Centrul de apel Info CNAM - 0 800 99999 (apel gratuit din orice rețea națională de telefonie)


Agenţia teritorială Centru, MD2008, mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 18, e-mail: at.centru@cnam.gov.md, http://atcentru.cnam.md Tel. 022 59-37-48 (Chișinău), 0235 21-749 (Orhei)


Agenţia teritorială Nord, MD3100, or. Bălți, str. Sfântul Nicolae, 5A e-mail: at.nord@cnam.gov.md, Tel: 231 63-399 (Bălți), 230 30-244 (Soroca)


Agenţia teritorială Vest, MD3600, or. Ungheni, str. Română, 27A  e-mail: at.vest@cnam.gov.md, Tel. 236 28-345


Agenţia teritorială Est, MD4300, or. Căușeni, str. Iu. Gagarin, 54 e-mail: at.est@cnam.gov.md, Tel. 0 243 25-281


Agenţia teritorială Sud (inclusiv, reprezentanța UTA Găgăuzia), MD3900, or. Cahul, str. Stefan cel Mare,16, e-mail: at.sud@cnam.gov.md, Tel. 0 299 22-915 (Cahul), 0 298 26-996 (Comrat) 
Datele de contact ale Serviciilor teritoriale de relații cu beneficiarii ale CNAM din fiecare raion pot fi consultate în Anexa 2 a prezentului Ghid sau accesate pe pagina web a CNAM, rubrica ”Contacte”: http://cnam.md/index.php?page=21

Costul serviciului

Serviciul este oferit gratuit.

Alte informații importante

Aveți dreptul să alegeți un medic de familie care deservește alt teritoriu decât cel în care aveți locul de trai. În acest caz veți asigura deplasarea acestuia sau a asistentului medical la locul Dvs. de trai, ori de cate ori va fi necesar.

 

5.2. Obținerea poliței de asigurare medicală

Deținerea poliței de asigurare oferă dreptul la asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislație. În linii generale, poliţa de asigurare (documentul ce demonstrează calitatea de persoană asigurată) acoperă majoritatea serviciilor medicale. Acestea pot fi accesate dacă aveți un certificat de la medicul de familie.

Denumirea serviciului OBȚINEREA POLIȚEI DE ASIGURARE MEDICALĂ
Descrierea serviciului
 • Poliţa medicală este documentul de acces în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
 • Persoanele asigurate pot beneficia de ajutorul ambulanței, al primului ajutor, ambulator (de specialitate), ajutor spitalier și cel paliativ. Acest lucru înseamnă că puteți fi consultat gratuit de medicul de familie (în caz de nevoie – chiar la domiciliu) și de alți specialiști, la care veți fi îndrumat.
 • De asemenea, aveți dreptul la spitalizare maxim 21 de zile (ori de câte ori este necesar), să chemați ambulanța, să faceți analize și proceduri gratuite, care sunt acoperite de asigurare.
 • Există o listă a medicamentelor care se eliberează gratuit. Lista poate fi consultată pe pagina web www.cnam.md sau la oficiile medicilor de familie.
 • Polița de asigurare medicală obligatorie în Moldova este eliberată la locul de studii, la locul de muncă sau se obține înmod privat prin procurare.
 • Prin lege, fiecare cetățean al RM trebuie să fie asigurat și să dețină polița de asigurare medicală obligatorie. Lipsa acesteia este considerată o infracțiune administrativă.
Pașii de urmat şi documente
necesare pentru a beneficia de serviciu

Polița de asigurare sau statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se obține
prin încadrarea în una din cele trei categorii:
1. Angajaţi – polița vă este oferită de la locul de muncă. În acest caz, contribuția de asigurare medicală se achită lunar din salariu. Perioada activă a poliţei medicale este echivalentă cu termenul de angajare.
2. Persoane asigurate de stat. Sunt 16 categorii de persoane asigurate de stat implicit, inclusiv: pensionarii, copii de până la 18 ani, studenții la zi, elevii, șomerii înregistrați oficial, femeile însărcinate, alte categorii defavorizate.
3. Persoane care se asigură în mod individual. Dacă nu lucrați sau lucrați neoficial atunci trebuie să procurați polița de sine stătător. Poliţa medicală este valabilă până pe 31 decembrie a anului pentru care a fost achitată prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
 În cazul persoanelor care se asigură în mod individual, pentru a procura poliţa de asigurare urmează să:
1. Vă adresați la Serviciul teritorial de relații cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact le găsiți în Anexa 2 sau pe pagina web cnam.md, rubrica ”Contacte”: http://cnam.md/index.php?page=21
2. Prezentați buletinul de identitate;
3. Primiți fișa de plată unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare.
4. Cu fișa de plată efectuați achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poștal al ÎS Poşta Moldovei.
5. Prezentați dovada de plată Serviciului teritorial de relații cu beneficiarii al CNAM.
 Proprietarii de teren cu destinaţie agricolă beneficiază de  reduceri de 75%, dacă procură poliţa de asigurare până la 31
martie.
 Ceilalți cetăţeni, fondatori de întreprinderi individuale, arendași, arendatori, deținători de patentă, cetăţeni străini cu drept de ședere provizorie în Republica Moldova beneficiază de reduceri
de 50% dacă procură poliţa de asigurare până la 31 martie.

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Compania Naţională de Asigurări în Medicină, www.cnam.md MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 e-mail: info@cnam.gov.md


Centrul de apel Info CNAM - 0 800 99999 (apel gratuit din orice rețea națională de telefonie)


Agenţia teritorială Centru, MD2008, mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 18 e-mail: at.centru@cnam.gov.md, http://atcentru.cnam.md Tel. 022 59-37-48 (Chișinău), 0235 21-749 (Orhei)


Agenţia teritorială Nord, MD3100, or. Bălți, str. Sfântul Nicolae, 5A e-mail: at.nord@cnam.gov.md, Tel: 231 63-399 (Bălți), 230 30-244 (Soroca)


Agenţia teritorială Vest, MD3600, or. Ungheni, str. Română, 27A e-mail: at.vest@cnam.gov.md, Tel. 236 28-345

Agenţia teritorială Est, MD4300, or. Căușeni, str. Iu. Gagarin, 54 e-mail: at.est@cnam.gov.md, Tel. 0 243 25-281


Agenţia teritorială Sud (inclusiv, reprezentanța UTA Găgăuzia), MD3900, or. Cahul, str. Stefan cel Mare,16, e- mail: at.sud@cnam.gov.md,Tel. 0 299 22-915 (Cahul), 0 298 26-996 (Comrat)
Datele de contact ale Serviciilor teritoriale de relații cu beneficiarii ale CNAM din fiecare raion pot fi consultate în Anexa 2 a prezentului Ghid sau accesate pe pagina web a CNAM, rubrica ”Contacte”: http://cnam.md/index.php?page=21

Costul serviciului

Serviciul de obținere a poliţei de asigurare este oferit gratuit.
Costul poliţei de asigurare se aprobă anual prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. În anul
2018, preţul acesteia a fost de 4056 lei. Costurile actualizate ale poliţei de asigurare pot fi urmărite pe pagina web www.cnam.md.

Alte informații importante

Poliţa de asigurare poate fi achitată prin transfer bancar. Pentru a afla contul bancar, apelați serviciul telefonic al CNAM (tel. 0 800 99999) sau Serviciul teritorial de relații cu beneficiarii al CNAM.
Poliţa de asigurare pe suport de hârtie nu este obligatorie şi persoanele asigurate nu trebuie obligatoriu să prezinte poliţa de asigurare pe suport de hârtie atunci se adresează în instituția medicală pentru a beneficia de servicii medicale sau
medicamente compensate. Verificarea statutului se efectuează electronic de către instituţia medicală la care vă adresați.

5.3. Efectuarea controlului medical profilactic și sistematic

 

Efectuarea controlului medical profilactic anual face parte din categoria serviciilor de asistență medicală primară. Serviciul este garantat pentru toată populația Republicii Moldova indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat. Odată ce sunteți înregistrat la medicul de familie, odată în an puteți beneficia gratuit de controlul medical profilactic.

 

Denumirea serviciului CONTROLUL MEDICAL PROFILACTIC ȘI SISTEMATIC
Descrierea serviciului
 • Controlul medical sistematic anual face parte din asistența medicală primară acordată de medicul de familie și echipa sa;
 • Fiecare cetățean în vîrstă de peste 18 ani are dreptul la un control medical anual gratuit, pentru prevenirea şi depistarea
 • precoce a bolilor.
 • Controlul medical cuprinde: examinarea pielii, glandei tiroide, ganglionilor limfatici; examinarea glandei mamare (femei după 20 ani); măsurarea tensiunii arteriale; tonometria oculară (de la 40 ani); aprecierea acuităţii vederii; indicație pentru radiografia pulmonară standard; indicație pentru aprecierea nivelului glicemiei (grupele de risc); indicație pentru testarea serologică RMP (reacția de microprecipitare) (cu colectarea probei de sânge din venă), testarea HIV; examinarea ginecologică profilactică, inclusiv prelevarea frotiului pentru examenul citologic; indicație pentru testare la frotiu urogenital la gonoree şi trihomonade, inclusiv prelevarea frotiului; indicație pentru tușeul rectal (persoanele peste 40 ani).
Pașii de urmat şi documente
necesare pentru a beneficia de serviciu
 • Pentru a beneficia de controlul medical sistematic trebuie să vă adresați la medicul de familie la care sunteți înregistrat.
 • Pentru aceasta este necesară programarea prin telefon, internet sau direct la ghișeele de înregistrare din instituţiaprimară.
 • După caz, medicul de familie vă eliberează biletul de trimitere pentru consultația medicului specialist ori pentru spitalizare.
 • Medicul de familie sau, după caz, pediatrul, endocrinologul, psihiatrul, neurologul vă poate prescrie rețeta pentru medicamentele (compensate).
 • Medicul de familie este obligat să vă supravegheze starea de sănătate pe toată perioada de tratament ambulatoriu.
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului Centrul/ Oficiul medicilor de familie din raza domiciliului Dvs. sau Centrul/ oficiul medicilor de familie la care sunteți înregistrat.
Costul serviciului Serviciul este oferit gratuit.