Biroul relații cu diaspora și Secretara de stat a Guvernului, Ana Calinici, în dialog cu cetățenii din diasporă, reveniți în Republica Moldova

La data de 17 noiembrie curent, Biroul relații cu diaspora a fost gazda unei ședințe de lucru cu cetățenii reveniți din diasporă la care a participat dna Ana Calinici, Secretara de stat a Guvernului. Scopul întâlnirii a fost identificarea provocărilor și dificultăților, dar și de a propune soluții cetățenilor în procesul de revenire și reintegrare. 

La ședință au participat persoane care s-au întors din: Polonia, Spania, SUA, Franța, Italia, Marea Britanie, Regatul Țărilor de Jos, Federația Rusă, Germania și s-au lansat în diferite domenii acasă, iar unii din ei au beneficiat deja de suportul instituțiilor în acest sens. Discuțiile au evidențiat mai multe fațete ale procesului de revenire și reintegrare. Participanții au împărtășit propria experiență referindu-se la provocările întâmpinate sau pe care continuă să le întâmpine pe durata acestui parcurs. În acest sens, comunicarea transparentă dintre cetățeni și instituții, simplificarea procedurilor birocratice, îmbunătățirea părții de implementare și executare a prevederilor legale constituie piloni importanți care facilitează crearea unui mediu propice la revenire și reintegrare. Nu în ultimul rând, a fost confirmată necesitatea și importanța suportului din partea autorităților publice locale. 

De asemenea, a fost prezentat Ghidul pentru reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, care are menirea de a oferi sprijin și informațiile necesare despre serviciile oferite de stat. Mai mult, documentul se referă și la oportunități de angajare în câmpul muncii, posibilitățile de accesare a serviciilor de instruiri, formare profesională și ghidare în carieră, accesarea fondurilor de stat pentru inițierea unei afaceri și a serviciilor de consultanță în gestionarea afacerii. Ghidul oferă detalii esențiale și despre serviciile de integrare socială, precum încadrarea copiilor în sistemul de învățământ, asigurări sociale și medicale, facilitarea accesului la locuințe.

Pe final, s-a pus accent pe necesitatea instituirii centrelor de informare și suport pentru cetățenii reveniți de peste hotare, precum și orientarea țintită a eforturilor de promovare a inițiativelor în domeniu, pornind de la necesitățile concrete ale diferitor grupuri de persoane revenite.