Присоединяйтесь к каналу eMoldovaTa в Телеграмме
Зрение DMD
Зрение DMD
Abordarea integrată a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) constituie un mecanism de comunicare și coordonare a tuturor părților implicate (autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă, mediul academic și privat, organizațiile internaționale etc.) în realizarea obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora, asigurate la nivel național de Biroul relații cu diaspora al Cancelariei de Stat.

Biroul Relații cu Diaspora este subdiviziunea care asigură coordonarea politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, profesionalismului, imparțialității, abordării multisectoriale și interdisciplinare pe domeniile de competență.

În vederea realizării misiunii sale, Biroul are următoarele funcții de bază:
1)   stabilirea direcțiilor prioritare de activitate în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, elaborarea și promovarea documentelor de politici publice și actelor normative în domeniu;
2)   acordarea asistenței necesare Prim-ministrului și secretarului general al Guvernului pe subiecte ce țin de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;
3)   inițierea și participarea la diferite parteneriate de cooperare și colaborare, care au ca obiectiv fortificarea dialogului eficient și continuu între diasporă-țară/țară-diasporă;
4)   coordonarea acțiunilor întreprinse de autorități publice îndreptate spre promovarea și dezvoltarea relațiilor cu diaspora în scopul participării active la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.
Principiile de activitate ale BRD:
Guvernul Moldovei, prin BRD, recunoaște importanța implicării tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de locul lor de reședință, în dezvoltarea țării
BRD funcționează în baza principiilor legalității, transparenței, autonomiei și colaborării deschise și constructive
Guvernul, prin BRD, demonstrează că, la elaborarea politicilor, are în vedere toți migranții moldoveni indiferent de statutul lor legal sau iregular de aflare în țara de destinație
BRD înțelege importanța consolidării capacităților diasporei moldovenești și este determinat să construiască un dialog constructiv cu cetățenii țării, bazat pe analiza nevoilor și dorințelor
Principalele priorități guvernamentale în domeniul diasporei:
  • Valorificarea oportunităților de dezvoltare ale migrației pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova
  • Re-stabilirea, menținerea și dezvoltarea legăturii dintre diaspora și populația țării și instituțiile publice
  • Îmbunătățirea mecanismelor de protecție a drepturilor diasporei moldovenești


...
BRD миссия
Misiunea și viziunea BRD: Misiunea BRD este asigurarea unui cadru de politici coerent și comprehensiv pentru consolidarea diasporei moldovenești, care include cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi temporar sau permanent peste hotarele ţării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenţii lor, precum şi comunităţile formate de aceştia, în scopul participării active a tuturor cetățenilor țării la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării de origine și de destinație. Politicile elaborate și implementate de Guvernul Republicii Moldova pot lua forma unor programe structurate, de lungă durată sau pot fi proiecte de scurtă durată, țintite spre realizarea nevoilor cetățenilor.

Viziunea BRD: către anul 2017, BRD va fi o instituție de stat consolidată, care deține toate capacitățile necesare pentru a asigura toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul lor de reședință, de respectarea drepturilor aferente. Prin implementarea abordării transversale și integrare de către Guvern a politicilor pentru diaspora, fiecare autoritate publică va avea o viziune și acțiuni consolidate asupra nevoilor cetățenilor, care sunt în afara țării. Impactul asupra diaspora va fi luat în calcul la elaborarea și evaluarea tuturor politicilor Guvernului, iar cetățenii din diaspora își vor spori încrederea în instituțiile statului.
BRD миссия
Стратегические цели BRD
1
Asigurarea unui cadru de politici coerent și comprehensiv prin integrarea pe orizontală a responsabilităților autorităților publice către anul 2014 și implementarea abordării transversale și integrate a politicilor destinate diasporei în Guvernul Republicii Moldova, către anul 2015
2
Asigurarea unui cadru de politici coerent și comprehensiv prin integrarea pe orizontală a responsabilităților autorităților publice către anul 2014 și implementarea abordării transversale și integrate a politicilor destinate diasporei în Guvernul Republicii Moldova, către anul 2015