Присоединяйтесь к каналу eMoldovaTa в Телеграмме

Cтипендии и Cтажировки

Banca Națională a Moldovei (BNM)
Banca Națională a Moldovei (BNM)
Banca Națională a Moldovei (BNM) mereu a fost deschisă pentru a accepta la stagii de licență, stagii de master și stagii de doctorat cetățenii Republica Moldova din Diasporă. Subdiviziunile din cadrul BNM unde pot fi efectuate stagiile pot fi găsite. Pentru mai multe detalii privind aplicarea la stagii vă rugăm să ne transmiteți un mesaj de intenție la adresa. Totodată, Banca Națională publică în mod continuu posturile vacante scoase la concurs accesând.


Banca Națională a Moldovei (BNM)
Banca Națională a Moldovei (BNM)
BNM Resurse umane.Posturi vacante. CV-ul poate fi depus on-line la aceeași adresă. Condițiile de participare la concurs și principalele etape de testare sunt de asemenea publicate MECC oferă stagii de practică pentru studenți autohtoni, dar și din diaspora la solicitarea acestora sau la solicitarea instituțiilor de învățământ din țară și de peste hotare. Stagiile solicitate sânt de obicei în domeniile: Relații Internațioanale, Tehnologii Informaționale, Finanțe. Totodată, tinerii din Diaspora de origine moldoveni/români sau care dețin cetățenia R.Moldova pot beneficia de burse de studii oferite de învațământul superior din R. Moldova, precum și burse de studii peste hotarele țării, în temeiul tratatelor internaționale la care R.Moldova este parte.
MECC
MECC
Informații despre ofertele de burse pot fi găsite pe pagina web a MECC.

Ministerul Finanțelor
Ministerul Finanțelor
Ministerul Finanțelor oferă posibilitatea realizării stagiului de practică profesională pentru studenți/masteranzi, în cadrul căruia își formează abilități primare în domeniul de specialitate, acumulează noi cunoștințe ce vizează finanțele publice, procesul bugetar și alte domenii relevante programului de studii. Stagiarii primesc suport metodologic și practic, consiliere și orientare în carieră.  Pentru mai multe detalii privind modul de aplicare la stagiul de practică în cadrul ministerului, precum și prezentarea Formularului de solicitare a desfășurării stagiului de practică poate fi accesată rubrica Cariere/Stagiere pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor: 
Волонтерство, Министерство Юстиции
Волонтерство, Министерство Юстиции
Волонтерство, Министерство Юстиции
Stagii de practică la Banca Națională a Moldovei
Stagii de practică la Banca Națională a Moldovei
Stagii de practică la Banca Națională a Moldovei
Stagii în cadrul Serviciului Vamal
Stagii în cadrul Serviciului Vamal
Stagii în cadrul Serviciului Vamal
https://mf.gov.md/ro/content/stagii-de-practica-pentru-studenti-masteranzi
https://mf.gov.md/ro/content/stagii-de-practica-pentru-studenti-masteranzi
Stagii la Ministerul Finanțelor