Присоединяйтесь к каналу eMoldovaTa в Телеграмме
Голосование за границей
Голосование за границей
În conformitate cu art.92 alin.5 din Codul electoral, în cazul secțiilor de votare constituite în străinătate, cetățenii R.M. care, în ziua alegerilor se află peste hotarele țării și care din diferite motive, nu se înregistrează în prealabil își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare constituită în afara țării.
Totodată, în conformit.cu pct.2,pct.3,pct.6 din Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hot.CEC nr.1568 din 24.04.2018,înregistrarea prealabilă prezintă o procedură prin care cet.R.M. cu drept de vot care în ziua alegerilor se vor afla în străinătate, se înregistrează prealabil și benevol prin intermediul pag.web www.alegator.md sau prin cerere scrisă individuală sau în grup, depusă la CEC sau la misiunile diplomatice,oficiile consulare ale R.M. Scopul acesteia este de a stabili nr.estimativ de alegători care vor vota peste hotare în ziua alegerilor, în vederea constituirii secțiilor de votare suplimentare precum și de a termina nr.estimativ de buletine de vot ce vor fi distribuite secțiilor de votare.
Conform art.30 alin.2 și art.31 alin.2-3 din Cod electoral, secțiile de votare inclusiv în străinătate se constituie cu cel puțin 35 zile înainte de data alegerilor, în cazul alegerilor parlamentare,prezidențiale și al referendumului republican pe lîngă misiunile diplomatice și of.consulare ale R.M. Suplimentar , cu acordul autorităților competente ale țărilor respective vor fi organizate secții de votare și în alte localități. Constituirea acestor secții se stabilește de către CEC, cu avizul prealabil al MAEIE, pe baza nr.de alegători care au participat la scrutinul precedent, organizat în circumscripția națională, pe baza înregistrării prealabile a cet.R.M aflați în străinătate.
Lista s.de votare constituite, inclusiv a celor din străinătate fiind publicată pe pag. web oficială a Comisiei-cec.md
În conformitate cu art.58 din Cod elctoral, fiecare alegător votează personal.Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secției de votare înmânează alegătorului buletinul de vot conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui și i se aplică în fișa de însoțire a buletinului de identitate ștampila cu mențiunea care confirmă votarea în ziua respectivă. Deci p/u a-și exercita exercita dreptul la vot, alegătorul trebuie să se prezinte personal la secția de vot.
Conform art.58 alin3, lit.c din Codul electoral în s.de votare constituite peste hot. R.M. votarea se efctuează în baza următoarelor acte de identitate: - pașaportul cet. R.M.inclusiv cu termenul expirat: - buletinul de identitate; - livretul marinar.
Dispoziții detaliate puteți găsi în Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hot.CEC nr.1568/2018, Regulamentul cu privire la votarea cetățenilor R.M. aflați peste hot.țării, aprobat prin hot.CEC nr.1732/2018.