Join eMoldovaTa channel on Telegram

Business Support Programs

Programul de susținere a inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice (HG243/2022)
Programul de susținere a inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice (HG243/2022)
Programul are drept obiectiv acordarea finanțării nerambursabile întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și start-upurilor pentru produse și servicii în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, tehnologii noi, în scopul stimulării cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, prototipării și inovării în domeniul producției industriale durabile și al tehnologiilor ecologice.
https://odimm.md/ro/start-uri-tehnologice
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130971&lang=ro
05.12.2022
Read
Programul de retehnologizare și eficiență energetică a ÎMM (HG515/2022)
Programul de retehnologizare și eficiență energetică a ÎMM (HG515/2022)
 Programul de retehnologizare și eficiență energetică a ÎMM (HG515/2022)
Programul are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică
https://www.odimm.md/ro/retehnologizare
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132596&lang=ro 
05.12.2022
Read
Programul de Transformare Digitală a ÎMM (HG129/2022)
Programul de Transformare Digitală a ÎMM (HG129/2022)
 Programul de Transformare Digitală a ÎMM (HG129/2022)
Programul reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune acordarea de sprijin financiar nerambursabil, pentru asigurarea recuperării și creșterii capacității economice a participanților la Program prin facilitarea tranziției la comerțul electronic, achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în procesul de transformare digitală, precum și în scopul eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață https://www.odimm.md/ro/transformare-digitala
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130254&lang=ro 
05.12.2022
Read
Programul de Ecologizare a ÎMM (HG592/2019)
Programul de Ecologizare a ÎMM (HG592/2019)
Programul de Ecologizare a ÎMM (HG592/2019)
Programul este implementat de către IP ODA în scopul consolidării capacităților IMM privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor.
https://odimm.md/ro/ecoimmhttps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119235&lang=ro
05.12.2022
Read
Programul de creștere a competitivității IMM și internaționalizare a acestora (HG439/2020)
Programul de creștere a competitivității IMM și internaționalizare a acestora (HG439/2020)
 Programul este dedicat ÎMM-urilor care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova
https://www.odimm.md/ro/internationalizarehttps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122195&lang=ro 
05.12.2022
Read
Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2” (HG 622/2022)
Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2” (HG 622/2022)
 Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” a fost completat cu o nouă componentă în baza Regulii 1+2, astfel 1 leu investit din contul contribuției proprii a beneficiarului, va fi suplinită cu 2 lei din cadrul Programului. https://www.odimm.md/ro/pare
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133391&lang=ro 
05.12.2022
Read